hand woven cushions

hand_woven_cushions
hand woven cushions.
55cm x 38cm hand woven cushion£56.00
80cm x 55cm hand woven cushion£115.00
98cm x 65cm hand woven cushion£185.00

click thumbnail to view