creamware jugs

creamware_jugs

creamware jugs.

ribbed churn jug 7.5cm high x 6.5cm dia£4.50
ribbed churn jug 10cm high x 8cm dia£7.50
tankard jug 9.5cm high x 6.5cm dia£4.95
tankard jug 10.5cm high x 8.5cm dia£7.50

click thumbnail to view